EVISA ramowy program

XVIII Warsztaty EVISA – Program ramowy

Motto: Kultura bezpieczeństwa to styl życia a nie moda.

Pierwszy dzień, 13 października 2020

1. Mini-warsztaty: Kultura audytowania systemów zarządzania
bezpieczeństwa.
2. Praktyczne przykłady budowania i doskonalenia kultury bezpieczeństwa.
3. Projekty doskonalące kulturę bezpieczeństwa.
4. ISRS9 – nowa wersja najpopularniejszej na świecie metody oceny systemu zarządzania.

Dyskusja panelowa:  Dlaczego budowanie kultury bezpieczeństwa jest takie trudne?

Drugi dzień, 14 października 2020

1. Mini-warsztaty: Komunikacja kluczem do skutecznego zarządzania BHP.
2. Nowoczesny Manager BHP - nowe wyzwania dla  Służb BHP.
3. Systemy motywacyjne a kultura bezpieczeństwa.
Dyskusja panelowa: Dlaczego trudno jest rozmawiać szczerze o sprawach bezpieczeństwa pracy?

Trzeci dzień, 15 października 2020

1. Rajd EVISA – przez praktykę do doskonałości.
2. Mini-warsztaty: Lessons learned – przyczyny systemowe  i skuteczne działania korygujące.
3. Przypadek studyjny.
4. Omówienie wyników rajdu.
Dyskusja panelowa:  Czy naprawdę chcemy uczyć się na błędach systemów zarządzania?

Czwarty dzień, 16 października 2020

1. Wykorzystanie oceny ryzyka w podejmowaniu decyzji.
2. Mini-warsztaty: Ilościowa ocena ryzyka – pomoc w podejmowaniu uzasadnionych ekonomicznie decyzji w zakresie doskonalenia systemów zarządzania (Akademia EVISA).
3. Praktyczne przykłady – jak przekonać Zarząd, że warto inwestować w bezpieczeństwo pracy.
Podsumowanie i zakończenie warsztatów.


Liczymy jak zwykle na uwagi i propozycje uczestników, które prosimy przesyłać na adres jurek@evisa.pl.